IZJAVA 

o odustanku od Ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija 

odustanak-od-ugovora.docx